Skeeler wedstrijd 05-09-2012 te Aalten


Free-wheel Inline Cup Oost wedstrijden
Seizoen 2012
Recreanten / Wedstrijdrijders
Voor iedereen op skeelers
Een uitdaging
De Olympische gedachte: Meedoen is belangrijker dan winnen!

Aalten                             05-09-2012              19.00 uur

Download hier de flyer: RTC Oost IJsvereniging de Hare

Win de Karakter Prijs
kijk ook op
www.free-wheelinlinecupoost.nl